C4J SWEDEN

HAR DU ELLER NÅGON DU KÄNNER

BLIVIT

UTSATT FÖR FYSISKT ELLER PSYKISKT

VÅLD ELLER HOT?


VI KAN HJÄLPA!!

VI SÖKER KVINNOR OCH MÄN SOM VILL HJÄLPA OSS I VÅRT ARBETE! SOM MEDLEM ELLER VOLONTÄR! LÄS MER HÄR. MEDLEM  VOLONTÄR  ELLER KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER! ALLA KAN GÖRA NÅTT! ALLA KAN HJÄLPA! ALLA BEHÖVS!

Definition av våld och utsatthet i nära relationer


Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott.

Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer

av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.


Fysiskt

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad


Sexuell

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga

nej till räknas till sexuellt våld.


Psykiskt

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska

utsattheten.


Social utsatthet

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala

aktiviteter.


Materiellt/ekonomisk utsatthet

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära

relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller

försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost


//SOCIALSTYRELSEN

ALLA MÄNNISKOR SMÅ SOM STORA

HAR RÄTT TILL TRYGGHET!