BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER/COOKIES/EKONOMI

EKONOMI


Crusaders for Justice sweden

finansieras genom frivilliga donationer, vår webshop och medlemsavgifter.


Ekonomin är uppdelad i två delar.

Organisationen och Kansliet.


Kansliet

ligger utanför och finansieras helt på en medlemsavgift från medlemmarna i regionen. Detta regleras på årsmötet.


Organisationen

Bidrag och inkomst ifrån webshop går till organisationen och dess arbete för utsatta i samhället. Alla inom organisationen jobbar ideellt och får inte någon form av betalning eller lön.


Vad ändvänds pengarna till?

Allt i vårt samhälle kostar. Att placera någon på ett tryggt boende akut innan den sociala skyddsnätet hinner starta. Våra startpaket till personer som flytt utan att få med sig nått, resor till och från uppdrag, informationsmaterial, hemsida gåvor till barnen, ja listan kan bli lång.


Kläder och prylar som medlemmar har, är något dom själva har bekostat ur egen plånbok.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR SÅ KONTAKTA OSS PÅ 

contact@crusaders4justice.se


Behandling av personuppgifter


Dom uppgifter vi samlar in via ansökan som volontär och medlem är för att kunna hantera ditt intresse och medlemskap för att arbeta inom C4J.

Uppgifterna du lämnat in är tillgängliga för personerna som jobbar med rekryteringsuppdraget.

Uppgifterna sparas så länge du är aktuell och jobbar hos oss. Därefter raderas alla uppgifter.

Du kan närsomhelst begära ut dina uppgifter genom att maila oss på contact@crusaders4justice.se


Cookies

Cookies är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats som ändvänder cookies. Dom uppgifter vi får via cookies sparas av tekniska skäl och för att underlätta användningen av våra tjänster. Till exempel för att tillfälligt spara det besökaren lägger i varukorgen i vår webshop. Cookies ändvänds också för att mäta trafiken på webbplats för att kunna förbättra vår tjänst.


Uppgifter vid betalning på vår webshop

Din online betalning är säkerhets skyddad genom betalningstjänsten Stripe, som är godkänd av alla större banker.

Dom uppgifter du uppger i samband med en order ligger lagrat på sådant sätt att de ej kan komma utomstående till del. Dom uppgifter som tillhanda håller oss är endast dom som är nödvändiga för att bearbeta och sända din order. Vi lämnar inga uppgifter vidare som du förser oss med. Förutom dom som krävs för att slutföra din order. Så som namn och adress till aktuellt logistikföretag tex Postnord.